Algemene Voorwaarden

Welkom bij onze site! Deze Algemene Voorwaarden staan voor de regels en het gebruik van deze website. Door het betreden van deze site, gaan wij er dus vanuit dat u deze voorwaarden zal accepteren. Ga niet door met het gebruiken van onze site als u het niet eens bent met de voorwaarden die genoteerd zijn op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring & Disclaimer en alle andere overeenkomsten: Klant, U en Uw verwijst in dit geval naar u, de persoon die deze website bezoekt en die de Algemene Voorwaarden van het bedrijf accepteert. Het Bedrijf, Onszelf, Wij, Onze en Ons verwijst in dit geval naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Wij verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf, als naar de Klant of anderzijds naar onszelf.

Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van de betaling die nodig zijn naar de Klant toe om het proces van onze assistentie uit te voeren op de meest geschikte manier. Hetzij door formele vergaderingen van een bepaalde duur, hetzij op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de de behoeften van de klant. Om zo de levering te kunnen waarborgen van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met de geldende wetgeving van het land waarbinnen de website opereert.

Het gebruik van de bovenstaande terminologie en andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden in dit geval als uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door deze website in gebruik te nemen, stemt u in met het gebruik van de cookies die in overeenstemming zijn met ons privacybeleid. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om onszelf in staat te stellen de gebruikersgegevens van de bezoekers te verzamelen. In sommige delen van onze website worden de cookies gebruikt om de functionaliteit en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate / advertentie partners kunnen ook deze cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders wordt vermeld, bezitten wij en onze licentie uitgevers de intellectuele eigendomsrechten over al het materiaal op onze website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn dus voorbehouden. U mag pagina’s van (URL) voor uw eigen persoonlijke gebruik bekijken en/of afdrukken met de inachtneming van de restricties die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag geen:

• Inhoud van deze website opnieuw publiceren.
• Inhoud van deze website verkopen, verhuren of uitgeven.
• Inhoud van deze website produceren, dupliceren of kopieren.
• Inhoud van deze website verspreiden (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor het verspreiden hiervan).

Disclaimer

Voor zover dit maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. (Inclusief en zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wetgeving, met betrekking tot kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik hiervan redelijke vaardigheid).

Niks binnen deze disclaimer zal:

• Onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor het overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid.
• Onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of een onjuiste voorstelling van zaken.
• Onze of uw aansprakelijkheid beperken voor enige zaken die niet zijn toegestaan onder de regelgeving die van toepassing is.
• Of het uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor enige zaken die niet zijn toegestaan onder de regelgeving die van toepassing is.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze Disclaimer:

• zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en
• zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortkomen uit de Disclaimer of in verband met het onderwerp van deze Disclaimer, inclusief de aansprakelijkheden die voortkomen uit het Contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor de schending van wettelijke verplichtingen.

Voor zover de website, de informatie en de diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.